Thứ 407302014

Email: bbt.tuyentruyen@dongthap.gov.vn

Chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 221/2...

Các tổ chức quốc tế cam kết ủng hộ Việt Nam phòng chống HIV/AIDS

Các tổ chức quốc tế cam kết ủng hộ Việt Nam phòng chống HIV/AIDS

Trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế AIDS 20 đang diễn...

Người Việt Nam đầu tiên nhiễm HIV giờ sống ra sao?

Trên thế giới nhiều người nhiễm HIV được phát hiện...

Đề nghị công khai danh tính người mua dâm

Ngoài việc đề xuất tăng mức xử phạt với hành vi mu...

100% trường học tạo cơ hội đi học cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV

Đó là một trong những mục tiêu đến năm 2020 đ...

Tin video

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show