Thứ 207282014

Email: bbt.tuyentruyen@dongthap.gov.vn

Đề nghị công khai danh tính người mua dâm

Ngoài việc đề xuất tăng mức xử phạt với hành vi mu...

100% trường học tạo cơ hội đi học cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV

Đó là một trong những mục tiêu đến năm 2020 đ...

Định hướng xây dựng Đề án đổi mới trợ giúp xã hội tại Việt Nam

Định hướng xây dựng Đề án đổi mới trợ giúp xã hội tại Việt Nam

Sáng ngày 19/7/2014, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thư...

Lao động giá rẻ sẽ không còn là lợi thế của Việt Nam

Lao động giá rẻ sẽ không còn là lợi thế của Việt Nam

Vừa qua, tại  Hà Nội, Bộ Lao động – Thương bin...

Tin video

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show