Thứ 607252014

Email: bbt.tuyentruyen@dongthap.gov.vn

Dự thảo Luật Dạy nghề: Khắc phục tình trạng ''thừa thầy, thiếu thợ''

Dự thảo Luật Dạy nghề: Khắc phục tình trạng ''thừa thầy, thiếu thợ''

Trình bày tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật D...

Điều trị thay thế bằng thuốc Methadone tại Việt Nam.

Căn cứ trên những bài học thực tiễn của các nước t...

Từ 1/7 sẽ phạt đội mũ bảo hiểm không đủ 3 lớp?

Từ 1/7, người tham gia giao thông bằng mô tô, xe m...

Quốc hội thảo luận Luật Doanh nghiệp sửa đổi

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ bảy,...

Đồng Tháp triển khai Đề án tuyên truyền an toàn giao thông

Đồng Tháp triển khai Đề án tuyên truyền an toàn giao thông

Ủy ban nhân dân Tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 67/K...

Tin video

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Ma tuý

Điều trị thay thế bằng thuốc Methadone tại Việt Nam.

Căn cứ trên những bài học thực tiễn của các nước trên thế giới, Bộ Y tế đã tiến ...

Điều trị thay thế bằng thuốc Methadone ở một số nước trên thế giới.

Trên thế giới, điều trị thay thế bằng Methadone không phải là một giải pháp mới ...