Thứ 611282014

Email: bbt.tuyentruyen@dongthap.gov.vn

Quay về Bạn đang ở trang: Home Phòng chống Ma tuý

Ma túy

Huyện Hồng Ngự: Tuyên truyền “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2013.

Công tác tuyên truyền “Tháng hành động phòng, chống ma túy” được Phòng VHTT huyện triển khai sâu rộng, đảm bảo đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 28/KH-STTT ngày 20/5/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng VHTT huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền về “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2013 cho các đơn vị trực thuộc và công chức văn hóa – xã hội cùng cán bộ tuyên truyền các xã trên địa bàn,

Trung tâm Văn hóa huyện thực hiện hình thức tuyên truyền bằng panô, áp phích, băng rol… và lồng ghép các buổi biểu diễn của Đội tuyên truyền lưu động, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tổ chức tuyên truyền theo chủ đề phòng, chống tội phạm ma túy, đã dựng được 60m2 panô, 12 băng rol, 11 buổi biểu diễn nghệ thuật (có trên 3.000 lượt người xem).

Đồng thời, Cổng Thông tin Điện tử huyện cũng đã đăng tải các văn bản, nội dung trích dẫn có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm ma túy của Trung ương và địa phương, thực hiện được 20 tin, bài, phòng sự phản ánh công tác phòng, chống tội phạm ma túy.

Bênh cạnh đó, Hệ thống Đài Truyền thanh huyện, Trạm truyền thanh các xã cũng chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình chi tiết tích cực tham gia tuyên truyền trên hệ thống loa của Đài, thường xuyên và kịp thời giới thiệu những gương người tốt việc tốt, các tập thể cá nhân thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn. Đài Truyền thanh huyện đã phát 25 chương trình, đăng tải 85 tin, bài và thực hiện được nhiều phóng sự với thời lượng là 300 giờ.

Trong thời gian tới, huyện Hồng Ngự tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tổ chức công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, chủ yếu tập trung vào các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; lồng ghép việc tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, xét công nhận gia đình văn hóa…, tăng cường lượng tin, bài, phóng sự… và thường xuyên nêu gương người tốt việc tốt, gương điển hình trong công tác phòng, chống ma túy trên hệ thống Đài huyện.

Ngọc Thủy