Thứ 309012015

Email: bbt.tuyentruyen@dongthap.gov.vn

Quay về Bạn đang ở trang: Home

Hình thức kê khai thuế điện tử (TVAN)

NopTKThueKê khai thuế qua mạng là việc doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế tại website www.kekhaithue.gdt.gov.vn của tổng cục thuế thay vì phải đến các chi cục thuế để nộp các tờ khai giấy như trước đây.

Kê khai thuế qua mạng là hình thức giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế, một trong những hình thức giao dịch được pháp luật về thuế quy định, đây là hình thức giao dịch văn minh, hiện đại… 

Kê khai thuế tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc kê khai thuế hàng tháng, quý, năm. doanh nghiệp có thể chủ động việc kê khai thuế không phụ thuộc vào giờ hành chính, không phụ thuộc vào cán bộ thuế. Doanh nghiệp không cần phải lưu trữ chứng từ (đã được lưu tại website Tổng cục thuế)… có thể ký nộp chứng từ mọi lúc mọi nơi...

Chương trình khai thuế qua mạng của Tổng cục Thuế đã được bắt đầu triển khai thí điểm từ năm 2009. Đến nay, đã có 40 cục thuế địa phương có áp dụng khai thuế qua mạng. Trong đó, có một số địa phương theo thông tin của chúng tôi triển khai rất tốt chương trình này.

Dịch vụ TVAN giúp giải quyết những vấn đề đang tồn tại của khai thuế qua mạng bao lâu nay là nghẽn mạng đường truyền, thiếu dịch vụ hỗ trợ khi gặp trục trặc. Bởi đơn giản là thế này, một khi đã trở thành dịch vụ, có thu phí thì các nhà cung cấp dịch vụ sẽ có trách nhiệm đảm bảo các yếu tố trên cho người sử dụng.

Doanh nghiệp cần đầu tư: Thứ nhất là đường truyền internet. Thứ hai là chữ ký số. Hiện nay, thiết bị sử dụng chỉ khoảng 500.000 đồng và thuê bao ở mức 1 triệu đồng/năm.

Nếu đem mức đầu tư này so sánh với việc doanh nghiệp khai thuế theo hình thức truyền thống, bao gồm kê khai ra giấy rồi đem nộp cho cơ quan thuế, tốn các chi phí như in ấn báo cáo dành cho việc nộp và lưu trữ, thời gian, chi phí đi lại của mỗi lần nộp báo cáo thuế... thì việc sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử rẻ hơn rất nhiều.

Do đây là công việc có sự kết hợp chặt chẽ giữa ngành thuế và nhà cung cấp dịch vụ nên tôi tin rằng với doanh nghiệp nỗ lực cùng định hướng cụ thể của cơ quan thuế, trong thời gian tới số lượng tham gia khai thuế điện tử cũng như sử dụng dịch vụ TVAN sẽ sớm đạt con số ấn tượng.

Sử dụng dịch vụ TVAN, doanh nghiệp chỉ cần nhập dữ liệu rồi gửi qua nhà cung cấp dịch vụ. Hồ sơ khai thuế điện tử này sẽ được nhà cung cấp dịch vụ xử lý, tổng hợp rồi gửi về cơ quan thuế. Các vấn đề về tốc độ, đường truyền theo đó sẽ được xử lý. Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp về kỹ thuật, tạo thêm những giá trị gia tăng…

Võ Phượng