Thứ 511262015

Email: bbt.tuyentruyen@dongthap.gov.vn

Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bộ Công Thương công bố 8 thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Thu tuc HCNgày 04/6/2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3624/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Theo Quyết định này, Bộ công bố 08 thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm: Thủ tục cấp, cấp lại đối với cơ sở do Bộ Công Thương thực hiện và thủ tục cấp, cấp lại đối với cơ sở do Sở Công Thương thực hiện. Các thủ tục này được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012.

Đồng thời, Bộ cũng công bố 02 thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do sai tên thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 6835/QĐ-BCT ngày 13/11/2012 bao gồm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Thu Hường