Tích cực hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy

Thứ bảy - 30/12/2017 04:48

Trong những năm qua, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, lực lượng Cảnh sát Việt Nam đã không ngừng xây dựng và mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy (PCMT) trong nước cũng như nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Tích cực hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy

Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, công tác hợp tác quốc tế PCMT của lực lượng Cảnh sát đã từng bước tăng cường và mở rộng, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm ma túy.

Cụ thể, Việt Nam đã ký kết, tham gia các Bản ghi nhớ, Kế hoạch hành động của khu vực: Kế hoạch hành động ASEAN về phấn đấu bảo vệ Cộng đồng PCMT, giai đoạn 2016-2025; Phụ lục sửa đổi lần thứ hai thư thỏa thuận hợp tác PCMT Tiểu vùng sông Mê Kông năm 1993 (MOU); Kế hoạch hành động các nước thành viên MOU 1993; Kế hoạch hợp tác ASEAN về PCMT tại Tam giác vàng…

Việt Nam đã tích cực tham gia, xây dựng và triển khai cơ chế cũng như các hoạt động của Bản Thỏa thuận hợp tác MOU về hợp tác PCMT giữa 6 nước Tiểu vùng sông Mê Kông và Cơ quan PCMT và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), trong đó có xây dựng và triển khai Bản Kế hoạch hàng năm; cơ chế liên hợp tác tại Hội nghị thường niên những người đứng đầu cơ quan PCMT khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (HONLEA); diễn đàn Ủy ban kiểm soát ma túy Liên Hợp Quốc (CND), Ủy ban kiểm soát ma túy quốc tế (INCB), các chương trình hợp tác với UNODC.

Với các diễn đàn hợp tác ASEAN, Việt Nam tích cực tham gia Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy (AMMD); Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về ma túy (ASOD); trở thành thành viên của Trung tâm thông tin của ASEAN về phòng, chống tội phạm ma túy (ASEAN-NARCO); Tổ công tác kiểm soát ma túy qua đường hàng không (AAITF); Tổ công tác kiểm soát ma túy qua đường biển (ASITF)…

Trong hợp tác ASEAN với các nước đối tác đối thoại (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản), Việt Nam tham gia xây dựng và ủng hộ cơ chế ACCORD giữa ASEAN và Trung Quốc; cơ chế APICC (ASEAN và Hàn Quốc), cử cán bộ đến làm việc và học hỏi kinh nghiệm tại Viện Công tố tối cao Hàn Quốc; cơ chế JICA (ASEAN và Nhật Bản).

Trong lĩnh vực quản lý tiền chất, Việt Nam phối hợp chặt chẽ với INCB và các nước thành viên trong trao đổi, thông báo cũng như xác minh các thông tin liên quan đến xuất nhập khẩu tiền chất liên quan đến Việt Nam. Thông qua hệ thống thông báo tiền xuất khẩu (PENOline), Việt Nam đã trao đổi nhiều thông tin với INCB và các cơ quan quốc tế có liên quan về tiền chất. Đồng thời, Việt Nam đã tổ chức tiếp đón chu đáo và trọng thị đoàn do Phó Chủ tịch INCB sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Với cơ chế hợp tác UNODC và các nước Tiểu vùng sông Mê Kông, kể từ năm 2010 đến nay, Việt Nam tích cực tham gia cơ chế, cử các đoàn công tác thường niên tham dự các hội nghị, hội thảo và tập huấn của diễn đàn này như: Hội nghị cán bộ đầu mối, Hội nghị cấp quan chức cao cấp và Hội nghị cấp Bộ trưởng về PCMT trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác MOU. Tại diễn đàn hợp tác này, Việt Nam đã đóng góp ý kiến và tài chính để triển khai các hoạt động trong Kế hoạch hành động tiểu vùng được thông qua 2 năm/lần tại Hội nghị MOU cấp Bộ trưởng.

Tiêu biểu, vào năm 2015, Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước Tiểu vùng sông Mê Kông về PCMT; phối hợp với UNODC và các nước tiểu vùng sông Mê Kông xây dựng, hoàn thiện và ký kết Phụ lục sửa đổi lần thứ 2 Thỏa thuận hợp tác MOU 1993 và Kế hoạch hành động Tiểu vùng lần thứ 9 về hợp tác PCMT. Phải nói rằng, từ khi tham gia Cơ chế hợp tác này, Việt Nam đã tranh thủ được cơ hội hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, bài học hay; hội nhập quốc tế trong PCMT; và tranh thủ được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và Cơ quan Liên Hợp Quốc, thông qua các dự án, chương trình hợp tác. Trên cơ sở Kế hoạch hành động Tiểu vùng, Việt Nam tích cực phối hợp với UNODC và Chính phủ các nước trong khu vực tiểu vùng kêu gọi cộng đồng quốc tế tài trợ triển khai các dự án ưu tiên nhằm giải quyết những thách thức liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán và sử dụng ma túy bất hợp pháp trong khu vực.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCMT Việt Nam còn phối hợp tích cực với các nước thành viên và UNODC xây dựng, hoàn thiện và thông qua Bộ quy tắc tiêu chuẩn về hợp tác đa phương trong PCMT và Bộ quy tắc về xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu giám định truy nguyên nguồn gốc ma túy, làm cơ sở cho các lực lượng thực thi pháp luật tăng cường hợp tác trong PCMT ở khu vực và Tiểu vùng sông Mê Kông.

Năm 2016, Đoàn Việt Nam đã tham dự Phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về vấn đề ma túy (UNGASS 2016). Tại đây, Việt Nam đã cùng với các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN xây dựng và hoàn thiện Tuyên bố chung ASEAN về vấn đề ma túy toàn cầu. Qua đó, tại UNGASS 2016, lần đầu tiên, các nước ASEAN có tuyên bố chung khẳng định quan điểm nhất quán của ASEAN trong công tác PCMT.

Trong hợp tác ASEAN, Việt Nam đăng cai tổ chức thành công một số Hội nghị, hội thảo của ASEAN quan trọng như: Hội thảo Tổ công tác ASEAN về phối hợp ngăn chặn và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy qua đường hàng không lần thứ 6 năm 2016 tại Hà Nội; Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 38 năm 2017 (ASOD 38) tại Hà Nội. Dưới sự chủ trì của Việt Nam, ASOD 38 đã đạt được sự đồng thuận cao giữa các nước ASEAN trong nhiều vấn đề nghị sự quan trọng: Thông qua Kế hoạch hợp tác ASEAN về PCMT tại Tam Giác Vàng; thống nhất với Trung Quốc về Bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của Cơ chế hợp tác ACCORD, tạo bước chuyển biến mới cho cơ chế hợp tác ASEAN-Trung Quốc sau nhiều năm gián đoạn; mở rộng vai trò tham gia của các bên đối tác và các nước đối thoại tại các phiên họp mở của ASOD. Thành công của Hội nghị ASOD 38 sẽ là tiền đề quan trọng để Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước ASEAN về vấn đề ma túy lần thứ 6 tại Việt Nam vào năm 2018.

Trong khuôn khổ Dự án quan hệ đối tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia” (gọi tắt là PATROL), trong giai đoạn 2010-2017, Việt Nam đã tranh thủ được sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật của UNODC thiết lập, củng cố và vận hành có hiệu quả 16 Văn phòng Liên lạc qua biên giới (BLO) trên cả nước; góp phần đấu tranh có hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm nói chung và ma túy nói riêng, đặc biệt trong hợp tác song phương với các nước láng giềng trong phòng ngừa từ xa và trực tiếp phối hợp điều tra, bắt giữ các loại tội phạm khu vực biên giới.

Trong năm 2016, nhận thấy sự hoạt động hiệu quả của BLO, Việt Nam đã chủ động thành lập thêm 2 BLO trên địa bàn tỉnh Sơn La để chủ động phòng ngừa ma túy trên địa bàn phức tạp này. Thông qua triển khai dự án PATROL, từ tháng 9/2014 đến nay, UNODC đã hỗ trợ cho Việt Nam 14 khóa tập huấn cho các cán bộ Văn phòng liên lạc qua biên giới về các lĩnh vực phòng, chống tội phạm môi trường, buôn lậu, giám định ma túy, giám sát điện tử với tổng trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng…

Trong khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng sông Mê Kông, Việt Nam đã tham gia, với tư cách là quan sát viên, chương trình “Sáng kiến hợp tác vì một sông Mê Kông an toàn” do Trung Quốc và Thái Lan khởi xướng nhằm tăng cường nỗ lực hợp tác PCMT giữa các nước trong Tiểu vùng. Việt Nam đã cử 5 Đoàn cán bộ sang làm việc với Trung tâm điều phối Sáng kiến hợp tác vì một sông Mê Kông an toàn (SMCC) tại Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar. Qua đó tạo cơ chế trao đổi, xử lý nhanh các thông tin liên quan đến các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy giữa các cơ quan hành pháp của 06 nước tiểu vùng sông Mê Kông.

Theo đồng chí Đại tá Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Phòng, chống tội phạm và ma túy, Bộ Công an, qua công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCMT đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời, qua công tác này giúp cho lực lượng PCMT trong nước học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác PCMT từ các nước đối tác.

Xác định trong thời gian tới tệ nạn ma túy ở trong, trong khu vực cũng như trên thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCMT, với cam kết Việt Nam sẽ cùng chung tay với cộng đồng quốc tế đầy lùi tệ nạn ma túy.

BL(theo tiengchuong.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
Video Clip
danhbawebsite
vanbanchidaodieuhanh
congthongtinchinhphu
cosodulieuquocgia
congthongtindongthap
sothongtintruyenthong
websitebannhanong
Tin xem nhiều
    Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây